Regler och Villkor

Regler och Villkor för användning av tjänster från VOYMAT SVERIGE Filial:

VOYMAT SVERIGE Filial bedriver sin verksamhet efter följande regler:

- Företag eller privatperson ger oss ett uppdrag genom att fylla och skicka till oss kontakt formulär.I formulär måste man ange bland annat:Företagets namn,typ av företag,detaljerad beskrivning av produkten eller tjänsten och annat information som kan bli användbar för oss.

- Första stegen för oss är att genomföra ett marknadsundersökning för vald produkt eller tjänst för att säkerställa att det finns förutsättningar för samarbetet.

- Vid ett positiv resultat av undersökningen kontaktar vi uppdragsgivare för att diskutera detaljer för framtida samverkan.

- Ett sådan samarbetet kan vara både tillfällig eller permanent beroende på kundens behov och önskemål.

-  Villkoren för samarbetet förhandlas individuellt i enighet med EU regler om förmedlingen av varor och tjänster mellan olika företag inom unionen.

Viktigt!

Vi förbehåller oss att omedelbart säga upp alla avtal som tidigare har ingåtts utan att ge någon motivering i följande fall:

-  Om företag eller privat person har angett information som inte är förenlig med våra undersökningar baserade på företagsregister i berörda landet.

-  Om det finns misstankar om att företaget eller privat person bedriver olaglig verksamhet och tillhandahåller varor eller tjänster som kräver särskilda tillstånd med undantag av det som tidigare har angetts i kontaktformulären.

- Om företaget eller privat person erbjuder varor eller tjänster som innehåller material som skyddas av patent eller upphovsrätten utan tillstånd.

För övriga fall gäller allmänna villkor enligt EU-direktiv om förmedling av varor och tjänster mellan företag.

Uppförande:

Om vi finner överträdelser mot Voymat Finder Allmänna Villkor kan vi varna medlemmen eller ta bort medlemskontot utan förvarning. Vid tveksamma fall kommer vi ge medlemmen en varning och vi kan stänga av medlemmen under en kortare tidsperiod. Om en medlem har blivit avstängd under en kortare tid och bryter mot Voymat Finder Allmänna Villkor igen kan denna medlemmen bli permanent avstängd. Vid allvarliga fall kan polisanmälan göras. När en medlem stängs av försvinner allt som denna användare har skrivit och laddat upp. Om du ser någon som misskött sig och du vill anmäla denna person kan du göra detta genom att skicka ett e-mejl till: kontakt@voymat-finder.com

Allmänna Regler:

Överträdelse mot dessa regler kan innebära att du blir avstängd. Att följa svensk lag är en självklarhet på Voymat, pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sidan. Du får inte använda Voymat tjänster för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Om du bryter mot detta kan du bli avstängd och polisanmäld. Vi kan rapportera till er ISP och be dem stänga av ert abonnemang vid överträdelse. Länkningar till sidor som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse. Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är inte tillåtet att ladda upp filer som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare. Du måste fylla i korrekt information om dig själv som medlem. Du måste ange korrekt namn, e-post samt mobilnummer som obligatoriska uppgifter. Om du väljer att fylla i resterande information måste denna vara korrekt. Om en presentation inte är personlig kan den raderas efter att en varning delgivits personen. Annonsören är personligen ansvarig för att innehållet i annonsen är korrekt. Annonsören är skyldig att ersätta skada som förorsakas Voymat genom att annonsören inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

Rättigheter du ger till Oss:

VOYMAT SVERIGE Filial har rättighet att kopiera, ändra, visa upp och distribuera material du publicerar såsom annonser, offert förfrågan på Voymat-Finder webbplatsen i samband med marknadsföring av sidan utan skyldighet att betala ersättning. Detta gäller inte privata meddelanden.

Användaruppgifter:

VOYMAT SVERIGE Filial med organisationsnummer 516411-2921 är personuppgifts ansvarig. Vi värnar om din personliga integritet. Användaruppgifter samt övrig kontaktinformation som anges på sajten skall vara korrekt. Medlemskap kräver att VOYMAT SVERIGE Filial registrerar ditt namn, e-mejl adress och mobilnummer. Syftet med denna registrering är att användaren ska kunna använda våra tjänster och dess funktioner samt att förhindra och underlätta spårning av överträdelser av de Allmänna Villkoren. Vid skapande av en offert förfrågan eller medlemsregistrering så godkänner du att dina kontaktuppgifter lämnas till de företagen som visat intresse för uppdraget. Detta görs genom att leverantörerna har möjlighet att köpa din kontaktinformation via förmedlingstjänsten VOYMAT SVERIGE Filial. Genom att använda tjänster godkänner du att dina uppgifter kan komma att överlåtas, leasas eller bytas. Det kan även förekomma att vi lämnar ut ovanstående uppgifter till företag/webbsidor vi samarbetar med. Syftet med detta utbyte kommer då vara att samarbetet ska främja användarna på vår sajt. VOYMAT SVERIGE Filial förbehåller sig även rätten att överlåta dina uppgifter i samband med försäljning av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Vidare kan V utan ditt tillstånd ge ut personliga uppgifter till andra företag eller myndigheter om aktuell lagstiftning kräver det eller om det krävs för att upprätthålla eller skydda VOYMAT SVERIGE Filial egendom eller eller kontraktsrättigheter. Adressuppgifter kan också användas för analys, utveckling och information. Det kan bli aktuellt att VOYMAT SVERIGE Filial överlåter statistiska uppgifter till externt företag inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersöknings ändamål. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns - t.ex. personuppgifts lagen - för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Uppgifterna är nödvändiga för att användaren ska kunna använda vår tjänst och dess funktioner på återkommande basis. Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivits under kapitel ,,Användaruppgifter".

Ansvar vid köp av varor eller tjänster via vår sajt:

VOYMAT SVERIGE Filial är en förmedlingstjänst mellan Köpare och Leverantör, därmed skall köparen samt leverantörer ta ansvar för alla överenskommelser som sker via tjänsten. VOYMAT SVERIGE Filial ansvarar ej för affärsöverenskommelser som sker via våra förmedlingstjänsten. VOYMAT SVERIGE Filial är därför inte häller med i någon part vid överenskommelsen och fri från samtliga ansvar och skyldigheter vid brist eller felaktigheter vid köp av tjänst via förmedlingstjänsten såsom skada, utebliven leverans, fel m.m.

Ändrade villkor:

VOYMAT SVERIGE Filial har alltid rätt att ändra de Allmänna Villkoren som anges på sajten om vi anser att det behövs. Det är användarens skyldighet att själv gå in och läsa de Allmänna Villkoren med jämna mellanrum. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av tjänsten förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till användarna. Genom att fortsätta använda tjänsten anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor. Om användare vill avsluta medlemskapet har användaren möjlighet att avregistrera sig från sajten.

Betaltjänster

En del av funktionerna på sajten Voymat-Finder är kostnadsfria medan andra är betaltjänster. VOYMAT SVERIGE Filial kan komma att ändra satta priser liksom att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria. Vid ändringar i prisplanen skickas information ut till berörda medlemmar och informationen kommer att finnas tillgänglig på Voymat-Finder. Ingen medlem kommer i framtiden att få betala för en tjänst som idag är kostnadsfri utan sitt samtycke. 

Cookies:

Sajten Voymat-Finder utnyttjar cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på sajten. Information används bland annat till:

- Att verifiera inloggning. 

- Att automatisk fylla i diverse formulär fält för användaren vid återbesök till sajten. 

- Att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på sajten (session cookie) Om du har fler frågor angående regler och villkor för användning av tjänster från Voymat-Finder, så kontakta oss gärna via vår formulär.