Eksport Towarów do Szwecji 

Portal informacyjno-usługowy 

Oferta ta skierowana jest do firm, które zamierzają sprzedawać swoje towary terenie Szwecji i obejmuje między innymi:

Pośrednictwo w handlu handlu towarami, wyszukiwanie odbiorców oraz partnerów handlowych, reklama oraz marketing online, dokonywanie sondażu rynku szwedzkiego dla wybranego produktu, wszelkie doradztwo w zakresie otwierania oraz promowania firm w Szwecji jak również wiele innych usług dopasowanych indywidualnie do życzeń oraz potrzeb naszych klientów. Mamy nadzieję że współpraca z nami przyniesie Państwu oczekiwane korzyści oraz przyczyni się do poszerzenia współpracy pomiędzy firmami z Polski oraz ze Szwecji.

Na początek 

Aby współpraca z nami mogła przynieść Państwu oczekiwane wyniki pragniemy na wstępie przedstawić kilka podstawowch informacji oraz faktów dotyczących możliwości lansowania usług na rynku szwedzkim.

Jest to rynek, który z uwagi na kierujące nim formy prawne takie jak między innymi: Kollektivavtal może okazać się trudny do opanowania szczególnie dla firm polskich prowadzących działalność usługową (np: firmy budowlane). Trudny nie znaczy jednak niemożliwy, wymaga jednak od polskiego przedsiębiorcy dokładnej analizy zarówno własnych możliwości przerobowych jak i również konkurencyjności względem firm szwedzkich oferujących podobne towary lub usługi. 

Wybrane oferty hurtowników szwedzkich

Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokonanie własnego sondażu wstępnego przy użyciu przykładowo podanych poniżej kategori. Zawierają one adresy oraz oferty wybranych hurtowników oraz producentów szwedzkich. Zapoznanie się z tymi informacjami umożliwi państwu w podjęciu wstępnej decyzji co do możliwości promowania państwa produktów  na rynku szwedzkim. 

Promocja towarów 

Efektywny eksport do Szwecji wymaga przygotowań. Najpierw należy zdobyć informacje o kraju naszych potencjalnych klientów, czyli Szwecji.

Bez względu na to czy planujemy prowadzenie eksportu do Norwegii, Szwecji lub Danii, rozpoczęcie eksportu do kraju skandynawskiego jest trudnym zadaniem. Każdy przedsiębiorca, planujący eksport na jakikolwiek rynek zagraniczny, chciałby bez większych nakładów znaleźć klienta docelowego i wdrożyć działania eksportowe, które będą generować przychody dla firmy. Jeżeli Twoja firma nie jest producentem samrtfonu Apple, to niestety musimy przekazać złą wiadomość. 

Produkt sam się nie sprzeda. Co prawda możemy liczyć na szczęście, że akurat to klient nas będzie poszukiwał i sam nas znajdzie. Jednak w dobie globalnej gospodarki, dużej konkurencji, przyjęcie tego typu założeń jest błędne, gdyż są praktycznie nierealne. Prawdopodobieństwo jest tak nikłe, jak wygrana dużej sumy na loterii. A tak na marginesie, nawet jeśli uda się wygrać, to najpierw i tak trzeba zainwestować w kupon. Nie ma nic za darmo. Podobnie jest z eksportem. Trzeba najpierw zainwestować, a potem dopiero czerpać korzyści z dobrze przeprowadzonego wejścia na rynek zagraniczny, w tym przypadku szwedzki.

Eksport do Szwecji - zalety i korzyści 

Szwecja jest interesującym rynkiem dla producentów polskich. Jest wiele zalet, które niesie obranie tego kraju jako kierunku eksportu:

 • Prognozy dotyczące wskaźników makroekonomicznych pozwalają przewidywać w najbliższych latach na polepszenie sytuacji szwedzkiej gospodarki, jej wzrost, a tym samym wzrost konsumpcji objawiające się większymi wydatkami społeczeństwa szwedzkiego na zakup dóbr i usług.
 • Duże wymagania konsumentów w zakresie jakości produktów oferowanych na rynku oraz ich wpływu na środowisko naturalne (stanowi to zaletę dla przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty wysokiej jakości z uwzględnieniem jak najmniejszego wpływu na środowisko w zakresie cyklu życia produktu
 • Młodsze pokolenie szwedzkiego społeczeństwa jest postrzegane, jako potrafiące szybko przyzwyczaić się do rynkowych nowości. Jest ono otwarte na nowe produkty, które pojawią się na rynku. 
 • Stale rozwija się się wymiana handlowa między Polską i Szwecją, co powoduje lepsze rozpoznanie możliwości eksportu na rynek szwedzki poprzez uczenie się na doświadczeniach innych firm z tej samej branży prowadzących taki eksport. Będzie to również sprzyjać łączeniu się firm w konsorcja eksportowe, które prowadzą sprzedaż na rynek szwedzki. 
 • Szwecja to wysoka kultura prowadzenia relacji biznesowych, czytelne prawodawstwo, które pozwalają uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji np. problemów ze ściągnięciem należności za dostarczony towar.
 • wysoko rozwinięta gospodarka, w której konsumenci dysponują dużymi środkami na zakupy dóbr i usług, co powoduje, ze pomimo dużej konkurencyjności w Szwecji drzemie duża niewykorzystana jeszcze do końca siła nabywcza konsumentów.

Eksport do Szwecji - wady i ograniczenia

Oczywiście oprócz tych wszystkich zalet istnieją również pewne wady i ograniczenia związane z próbą eksportu towarów na rynki tego kraju. 

 • Konsument szwedzki, jeżeli ma możliwość wyboru spośród artykułów o zbliżonej cenie i jakości, z dużym prawdopodobieństwem wybierze produkt szwedzki. Nie jest to jedynie kwestia patriotyzmu, ale również świadomości wysokiej jakości szwedzkich produktów.
 • Bardzo rozwinięte w Szwecji są instytucje krajowe wspomagające, eksporterów czy producentów. Dzięki temu mają oni większą siłę przebicia w zakresie prowadzenia negocjacji czy wsparcie w działaniach rozwijających biznes, co powoduje, że stanowią jeszcze większą konkurencję
 • gospodarka bardzo konkurencyjna, wymagająca od potencjalnych eksporterów, którzy chwieliby prowadzić ekspansję na rynek szwedzki.

Jak to działa? 

              Działalność nasza jest oparta na następujących zasadach:

 • Firma nawiązuje kontakt z nami poprzez wypełnienie oraz wysłanie naszego formularza zgłoszeniowego.W formularzu należy podać między innymi: Nazwę firmy,rodzaj prowadzonej działalności, możliwości przerobowe,opis produktu lub usługi oraz inne informacje, które mogą być dla nas przydatne.
 • Pierwszym krokiem dla nas po otrzymaniu formularza jest przeprowadzenie sondażu rynku na podstawie danych z opisu zawartego w nim przez klienta. Sondaż ma na celu sprawdzenie czy istnieją możliwości lansowania towaru lub usługi na rynku szwedzkim i co za tym idzie dalszej z nami współpracy.
 • W przypadku pozytywnego rezultatu sondażu kontaktujemy się ponownie ze zleceniodawcą celem uzyskania bliższych informacji o prowadzonej działalności oraz omówienia szczegółów dalszej współpracy.
 • Współpraca taka może mieć zarówno charakter stały jak i również jednorazowy i może ograniczyć się jedynie do pojedyńczych zleceń, takich jak: Kontakt z wybraną firmą szwedzką w imieniu klienta, przygotowywanie oraz przedstawianie szwedzko-języcznych ofert klienta, tłumaczenia, pośrednictwo oraz wszelka inna pomoc na życzenie klienta.
 • Warunki ustalane są indywidualnie z uwzgędnieniem potrzeb klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepiasami prawa szwedzkiego oraz Unii Europejskiej.
 • Ważne! Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami współpracy z firmą VOYMAT SVERIGE Filial.

O czym należy pamiętać?

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia wcześniej zawartych umów bez podania przyczyn w następujących przypadkach: 

 • Jeśli firma podała informację,która nie jest zgodna z naszymi sondażami pobranymi z rejestru przedsiębiorstw publicznych w kraju firmy.
 • Jeśli istnieją podejrzenia iż firma prowadzi niedozwoloną działalność oraz oferuje towary i usługi, których obsługa wymaga specjalnych licencji z wyjątkiem tych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym.
 • Jeśli istnieją podejrzenia iż firma prowadzi działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej.
 • Jeśli firma oferuje produkty i usługi zawierające materiały chronione patentem lub prawami autorskimi bez pozwolenia. Dotyczy również osób prywatnych korzystających z naszych usług.
 • W pozostałych przypadkach obowiązują ogólne warunki określone w dyrektywie UE o wymianie towarów i usług pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach Unii.

Zapytaj o usługę!

Działalność nasza obejmuję oczywiście wszelkie inne formy współpracy związanej z promowaniem Państwa towarów dla klientów i firm szwedzkich. W przypadku dodatkowych pytań prosimy uprzejmie o kontakt za pomocą wyświetlonego niżej formularza.