Eksport Towarów do Szwecji 

Portal informacyjno-usługowy 

Oferta ta skierowana jest do firm oraz osób prywatnych, które zamierzają sprzedawać swoje towary terenie Szwecji i obejmuje między innymi:

Pośrednictwo w handlu handlu towarami, wyszukiwanie odbiorców oraz partnerów handlowych, reklama oraz marketing online, dokonywanie sondażu rynku szwedzkiego dla wybranego produktu, wszelkie doradztwo w zakresie otwierania oraz promowania firm w Szwecji jak również wiele innych usług dopasowanych indywidualnie do życzeń oraz potrzeb naszych klientów. Mamy nadzieję że współpraca z nami przyniesie Państwu oczekiwane korzyści oraz przyczyni się do poszerzenia współpracy pomiędzy firmami z Polski oraz ze Szwecji.

Na początek 

Aby współpraca z nami mogła przynieść Państwu oczekiwane wyniki pragniemy na wstępie przedstawić kilka podstawowch informacji oraz faktów dotyczących możliwości lansowania usług na rynku szwedzkim.

Jest to rynek, który z uwagi na kierujące nim formy prawne takie jak między innymi: Kollektivavtal może okazać się trudny do opanowania szczególnie dla firm polskich prowadzących działalność usługową (np: firmy budowlane). Trudny nie znaczy jednak niemożliwy, wymaga jednak od polskiego przedsiębiorcy dokładnej analizy zarówno własnych możliwości przerobowych jak i również konkurencyjności względem firm szwedzkich oferujących podobne towary lub usługi. 

Wybrane oferty hurtowników szwedzkich

Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokonanie własnego sondażu wstępnego przy użyciu przykładowo podanych poniżej kategori. Zawierają one adresy oraz oferty wybranych hurtowników oraz producentów szwedzkich. Zapoznanie się z tymi informacjami umożliwi państwu w podjęciu wstępnej decyzji co do możliwości promowania państwa produktów  na rynku szwedzkim. 

Eksport towarów do Szwecji 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Turcji mają prawo do swobodnego handlu oraz importowania i eksportowania towarów.

Oznacza to, że władze krajów UE nie mogą stosować ograniczeń ilościowych w stosunku do importowanych i eksportowanych towarów ani żadnych innych restrykcji w odniesieniu do handlu. Zakupy towarów z innych krajów UE (jak również ich import do Szwecji) są wolne od podatku jeżeli sprzedawca jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w innym kraju UE. Wystarczy podać swój numer VAT sprzedawcy, który z kolei ustawia swój i ich własny NIP na fakturze. Jeśli produkty Twojej firmy spełniają ujednolicone normy, można je swobodnie przewozić w obrębie Szwecji oraz innych krajów Unii Eurropejskiej. 

Jak to działa? 

Działalność nasza jest oparta na następujących zasadach:

1) Osoba prywatna lub firma nawiązuje kontakt z nami poprzez wypełnienie oraz wysłanie naszego formularza zgłoszeniowego.W formularzu należy podać między innymi: Nazwę firmy,rodzaj prowadzonej działalności, możliwości przerobowe,opis produktu lub usługi oraz inne informacje, które mogą być dla nas przydatne.

2) Pierwszym krokiem dla nas po otrzymaniu formularza jest przeprowadzenie sondażu rynku na podstawie danych z opisu zawartego w nim przez klienta. Sondaż ma na celu sprawdzenie czy istnieją możliwości lansowania towaru lub usługi na rynku szwedzkim i co za tym idzie dalszej z nami współpracy.

3) W przypadku pozytywnego rezultatu sondażu kontaktujemy się ponownie ze zleceniodawcą celem uzyskania bliższych informacji o prowadzonej działalności oraz omówienia szczegółów dalszej współpracy.

4) Współpraca taka może mieć zarówno charakter stały jak i również jednorazowy i może ograniczyć się jedynie do pojedyńczych zleceń, takich jak: Kontakt z wybraną firmą szwedzką w imieniu klienta,przygotowywanie oraz przedstawianie szwedzko-języcznych ofert klienta, tłumaczenia, pośrednictwo oraz wszelka inna pomoc na życzenie klienta.

5) Warunki ustalane są indywidualnie z uwzgędnieniem potrzeb klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepiasami prawa szwedzkiego oraz Unii Europejskiej.

Ważne! Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami współpracy z firmą VOYMAT SVERIGE Filial.

Ważna informacja! 

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia wcześniej zawartych umów bez podania przyczyn w następujących przypadkach: 

1) Jeśli firma/osoba prywatna podała informację,która nie jest zgodna z naszymi sondażami pobranymi z rejestru przedsiębiorstw publicznych w kraju firmy.

2) Jeśli istnieją podejrzenia iż firma/osoba prywatna prowadzi niedozwoloną działalność oraz oferuje towary i usługi, których obsługa wymaga specjalnych licencji z wyjątkiem tych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym.

3) Jeśli istnieją podejrzenia iż firma/osoba prywatna prowadzi działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej.

4) Jeśli firma oferuje produkty i usługi zawierające materiały chronione patentem lub prawami autorskimi bez pozwolenia. Dotyczy również osób prywatnych korzystających z naszych usług.

W pozostałych przypadkach obowiązują ogólne warunki określone w dyrektywie UE o wymianie towarów i usług pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach Unii.

Zapytaj o usługę!

Działalność nasza obejmuję oczywiście wszelkie inne formy współpracy związanej z promowaniem Państwa towarów dla klientów i firm szwedzkich. W przypadku dodatkowych pytań prosimy uprzejmie o kontakt za pomocą wyświetlonego niżej formularza.