Pośrednictwo w Handlu i Usługach 
Szybko & Skutecznie!

Eksport towarów i usług do Szwecji 

Sprzedawanie swoich towarów i usług na rynku szwedzki to dobra inwestycja! Jest jednak wiele czynników, które należy brać pod uwagę jeżeli chodzi o eksport do tego kraju. Stanowi on duże wyzwanie lecz wiąże się jednocześnie z wieloma możliwościami dla firm oraz producentów z Polski.

Bez względu na to czy planujemy prowadzenie eksportu do Szwecji lub, Norwegii lub Danii, rozpoczęcie eksportu do kraju skandynawskiego jest trudnym zadaniem. Każdy przedsiębiorca planuje eksport na jakikolwiek rynek zagraniczny, chciałby bez większych nakładów znaleźć klienta docelowego i wdrożyć działania eksportowe, które będą generować przychody dla firmy. 

Rynek szwedzki jest trudny, ale jednocześnie bardzo stabilny. Raz wprowadzony tam produkt można sprzedawać przez wiele lat. Ten, kto nawiąże współpracę handlową ze szwedzkim partnerem może liczyć na długotrwałą relację. Sprzedawanie produktów do konsumenta ma  również duże szanse powodzenia, przy odpowiedniej strategii marketingowej i umiejętnej reklamie. 

Na początek: 

Decyzję o rozpoczęciu eksportu na wybrany rynek zagraniczny, należy poprzedzić zebraniem kluczowych informacji. Zbadanie i poznanie danego rynku jest elementem niezbędnym do odniesienia sukcesu w eksporcie.

W tym celu należy zebrać informacje takie, jak: dane ogólne, sytuacja ekonomiczna, struktura gospodarki, stopień zamożności społeczeństwa i jego mentalność, prawodawstwo, kultura rynkowa. Do takich informacji możemy również zaliczyć: położenie geograficzne, walutę, religię czy inne dane, które charakteryzują konkretny kraj z ogólnej perspektywy. Szwecja jest to kraj:

- zaliczany do grupy państw Skandynawskich (Północna Europa). Są to kraje postrzegane w świecie, jako państwa rozwinięte, które zalicza się do krajów bogatych;

- zamieszkiwany przez około 9,7 mln mieszkańców, w większości wyznania luterańskiego;

- podzielony na 21 regionów administracyjnych (län);

- o powierzchni wynoszącej 449 964 km2

- o ukształtowaniu terenu głównie przez wyżyny, grunty orne, łąki i pastwiska oraz lasy (54% całej powierzchni kraju);

- z dużą koncentracją firm to w ośrodkach miejskich takich, jak: Sztokholm, Göteborg, Malmö oraz Uppsala;

- z walutą, którą stanowi korona szwedzka (1 SEK = 0,4549 PLN (kurs średni NBP na dzień 12.09.2014)), jedna korona (SEK) równa się 100 öre;

- z gospodarką, której główne gałęzie to: przemysł elektromaszynowy, przemysł stalowy, przemysł chemiczny, przemysł leśny, rolnictwo.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:

Wzrost PKB Szwecji w 2013 r. wyniósł 1,5%, natomiast na 2014r. rząd prognozuje wzrost na poziomie 2,5% ( natomiast w latach 2015-2016 odpowiednio 3,5% i 3,7%). Z kolei bezrobocie wykazało tendencję malejącą (wyniosło 8,0% w 2013 r. i prognozuje się jego spadek do 7,7% w 2014r.).

Te dane ukazują dobre perspektywy dla rynku szwedzkiego. Pokazują, że eksport do Szwecji to sprzedaż na rynek, który wzrasta i się rozwija. I według prognoz ta tendencja będzie się utrzymywać w kolejnych latach.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiła duża zmiana w relacjach gospodarczych między Polską i Szwecją, a wspólny rynek doprowadził do notowania przez Polskę dodatniego bilansu w saldzie (różnica między eksportem a importem) co oznacza, że więcej eksportujemy do Szwecji, niż importujemy.

Szwecja znalazła się w 2013 roku na 9 miejscu ogólnie wśród krajów, do których Polska sprzedaje najwięcej, a na 7 miejscu wśród krajów z Unii Europejskiej, do których Polska eksportuje najwięcej. Ponad połowę eksportu stanowią wyroby wysoko przetworzone.

Eksport do Szwecji ma potencjał do dalszego rozwoju i wzrostu jego wartości. Kolejnym elementem jest przyjrzenie się szwedzkiej gospodarce, aby poznać jej strukturę. Są to cenne informacje dla potencjalnego eksportera.

Gospodarka Szwecji:

Szwecja bardzo ewoluowała. Jeszcze na początku ubiegłego stulecia należała do jednych z biedniejszych krajów, których funkcjonowanie opierało się w dużej mierze na rolnictwie.

Dopiero w kolejnych dziesięcioleciach, dzięki surowcom naturalnym oraz umiejętności dobrego ich wykorzystania przez jej mieszkańców. Szwecja dynamicznie się rozwijała i należy dziś do jednych z najbogatszych krajów świata.

Do tych zasobów można zaliczyć: lasy iglaste oraz rudy: żelaza, ołowiu, cynku, wolframu, uranu i innych minerałów. Brak jest natomiast kluczowych z punktu widzenia każdej gospodarki złóż ropy naftowej oraz węgla kamiennego.

Obecnie gospodarka Szwecji opiera się na takich gałęziach przemysłu, jak: przemysł elektromaszynowy, stalowy, chemiczny, leśny i rolnictwo. Do znanych szwedzkich marek, świadczących o prestiżu i wysokim stopniu rozwoju tej gospodarki, można zaliczyć:

Volvo, Scania (motoryzacja), Electrolux (AGD), Ericsson (telefonia komórkowa), Husqvarna (sprzęt elektryczny), Vattenfall AB (systemy grzewcze), Nordea Bank (bankowość i usługi finansowe), Skanska Ab (branża budowlana) 

W Szwecji jest kilkadziesiąt różnych podmiotów gospodarczych. Firmy integrują się poprzez różne agencje, instytucje, konsorcja handlowe. Szwedzkie firmy lubią ze sobą współpracować, bo przynosi im to duże korzyści, a ponadto kultura wzajemnych relacji biznesowych jest bardzo wysoka. 

Poza tym precyzyjne i jasne zapisy prawa dostatecznie zabezpieczają interesy przedsiębiorców partycypujących w różnych zrzeszeniach czy formach wzajemnej współpracy. 

Made In Sweden

Drugim czynnikiem obok surowców naturalnych, które umożliwiły wysoki stopień rozwoju szwedzkiej gospodarki, była myśl innowacyjna. To tutaj zostały opracowane takie wynalazki, jak m. in.: łożysko kulkowe, technologia bezprzewodowego łącza Bluetooth, rozrusznik serca czy centrala telefoniczna AXE.

Tendencja związana z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w każdej dziedzinie, znalazła odbicie w szwedzkiej gospodarce i stopniu jej rozwoju. 

Kraj innowacji

Poziom życia w Szwecji należy do jednych z najwyższych na świecie. Jest on ściśle powiązany z wymianą handlową. Pod względem politycznym jest to kraj opiekuńczy ze znacznie rozwiniętym pakietem socjalnym. Szwecja posiada udziały w wielu firmach z różnych obszarów gospodarki.

Szwecja dąży do uczciwości i otwartości w dziedzinie handlu i inwestycji międzynarodowych. Świadczy to o dużej kulturze panującej w tym względzie na tamtejszym rynku i w relacjach biznesowych. Eksport do Szwecji to sprzedaż na rynek konkurencyjny, ale stwarzający polskim przedsiębiorcom możliwość rozwoju.

Eksport towarów i usług do Szwecji - fakty oraz mity

Decyzję o rozpoczęciu eksportu na wybrany rynek zagraniczny, należy poprzedzić zebraniem kluczowych informacji. Zbadanie i poznanie danego rynku jest elementem niezbędnym do odniesienia sukcesu w eksporcie.

Wielu polskich producentów wychodzi z założenia iż niska cena oferowanych towarów jest automatycznie odbierana przez Szwedów jako super okazja bez względu na to jak produkt wygląda czy funkcjonuje.

Przyjęcie z góry tego typu założeń jest oczywiście błędne. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie ekspansji sprzedaży na rynku szwedzkim to czynnikiem niezbędnym jest poznanie zasad regulujących ten rynek. Odniesienie sukcesu będzie możliwe jedynie poprzez płynne wkomponowanie się w realia rynku szwedzkiego i uznanie tych samych reguł gry. 

Trzeba je poznać tym bardziej, że w niektórych wypadkach znacznie mogą się różnić od polskiej codzienności, dlatego brak dostosowania się do nowej rynkowej rzeczywistości może spowodować niepowodzenie we wdrażaniu eksportu. 

Efektywny eksport do Szwecji wymaga przygotowań. Najpierw należy zdobyć informacje o kraju naszych potencjalnych klientów, czyli Szwecji. Warto poszukać wpisów na różnych portalach ogłoszeniowych, poczytać o naszych klientach, czyli, jak w tym przypadku, szwedzkich konsumentach. 

 Niewielkie kraje z małą ilością mieszkańców wspierają swój rynek, a dopiero jak nie znajdą na swoim rynku wewnętrznym, szukają na rynku zewnętrznym, czyli zagranicznym.

Dobra sytuacja gospodarcza i rozwój gospodarki szwedzkiej stwarzają dalsze możliwości rozwijania współpracy między Polską a Szwecją. Eksport do Szwecji to duże możliwości dla polskiego eksportu. 

Stanowi to szansę na znaczące powiększenie poziomu sprzedaży na rynek szwedzki polskich artykułów z branży budowlanej, urządzeń i podzespołów dla przemysłu, meblarskiej, a również artykułów wyposażenia mieszkań, sprzętu sportowego i rekreacyjnego, szkła użytkowego,tekstyliów, rękodzieła oraz artykułów spożywczych. 

Eksport do Szwecji jest szansą dla polskich przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty wysokiej jakości, gdyż tamtejszy konsument docenia lepsze wykonanie, nawet jeżeli będzie musiał więcej zapłacić. Jednak w zamożnym szwedzkim społeczeństwie można znaleźć konsumentów na różnorakie produkty. 

Wystarczy tylko odpowiednio przekonać do siebie klienta. Eksport do Szwecji stanowi naprawdę ciekawą alternatywę rozwoju dla każdej firmy, zatem warto pomyśleć o nim już dziś!  

Szwedzki biznes - jego zasady i specyfika

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie ekspansji sprzedaży na rynku szwedzkim to czynnikiem niezbędnym jest poznanie zasad regulujących ten rynek.

Odniesienie sukcesu będzie możliwe jedynie poprzez płynne wkomponowanie się w realia rynku szwedzkiego i uznanie tych samych reguł gry. Trzeba je poznać tym bardziej, że w niektórych wypadkach znacznie mogą się różnić od polskiej codzienności, dlatego brak dostosowania się do nowej rynkowej rzeczywistości może spowodować niepowodzenie we wdrażaniu eksportu. 

Zasady odzyskiwania należności: Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia polskiego eksportera jest możliwość odzyskiwania należności ze wysłany towar, w przypadku problemów z jej uregulowaniem przez szwedzkiego odbiorcę. Nawet w dobrze zorganizowanej i poprawnie funkcjonującej szwedzkiej gospodarce takie sytuacje mogą mieć miejsce. W przypadku konieczności ściągnięcia należności od szwedzkiego odbiorcy o pomoc można się zwrócić do instytucji szwedzkiego komornicka, w skrócie KFM. 

KFM czyli po naszemu komornik może wystąpić do odbiorców naszych produktów o uregulowanie zaległości finansowych, a nawet ma uprawnienia, aby przeprowadzić egzekucję należności z konta dłużnika. I to nawet bez nakazu sądowego. Warunkiem uzyskania wsparcia ze strony tej instytucji jest przedłożenie faktury czy innego dokumentu ( np. potwierdzenie odbioru), który świadczy jednoznacznie o konieczności zapłaty przez odbiorcę określonej kwoty na rzecz naszej firmy. 

Jest to organ niezwykle skuteczny w wywieraniu presji na dłużników, gdyż nawet w przypadku ich odmowy zapłaty, to równocześnie wraz z toczeniem się sprawy sądowej, trafiają oni na ogólnie dostępną listę dłużników. Bycie na takiej lisie znacznie utrudnia prowadzenie działalności, gdyż pokazuje firmę w negatywnym świetle, jako niewiarygodnego partnera w biznesie. Co ma jeszcze większe znaczenie w szwedzkim biznesie, gdzie wszystko działa solidnie. 

Handel: Opis opakowań produktów sprzedawanych w Szwecji musi być przedstawiony w języku szwedzkim. A prowadzenie sprzedaży detalicznej w Szwecji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia tam rejestracji działalności gospodarczej. Natomiast podatek VAT płacony jest w kraju nabywcy. 

Szwedzcy odbiorcy

Wysokie koszty produkcji w Szwecji, związane z obciążeniami fiskalnymi i kosztem siły roboczej oraz zaostrzająca się konkurencja cenowa na rynkach światowych na wyroby zaawansowane technologicznie i prezentujące wysokie standardy jakościowe, zmuszają producentów do poszukiwania tańszych dostawców podzespołów i materiałów.

Biznes szwedzki jest skłonny do importu różnych towarów z takich krajów, jak np. Polska. Wynika to z możliwości niwelowania wysokich kosztów produkcji, a otrzymania półproduktów czy podzespołów o wysokiej jakości w relacji do płaconej kwoty za ich dostawę. Takie podejście do tematu sprzyja możliwości rozwoju eksportu polskich firm do Szwecji.

Jednak, aby była możliwa owocna współpraca to niższe koszty nie wystarczą. Szwedzi dużą uwagę przywiązują do jakości, najlepiej potwierdzonej certyfikatami, profesjonalizmu, solidności. Objawia się to np. koniecznością terminowej realizacji zamówień i szybkością działania. To buduje zaufanie, które jest istotne z punktu szwedzkiego partnera biznesowego. 

Informacje gospodarcze

Szwecja udostępnia dużo informacji na temat swojego ryku i gospodarki najczęściej na swoich stronach internetowych. Wszelkie plany i decyzje biznesowe będzie można oprzeć o wiarygodne informacje.

Handel produktami rolno-spożywczymi

Szwecja, ma na podstawie odpowiednich decyzji władz Unii Europejskiej,posiada pozwolenie na przeprowadzenie, według specjalnych, unikatowych standardów, testów na wykrycie salmonelli w mięsie. 

Ponadto wszelkie artykuły żywnościowe sprzedawane w Szwecji mogą być poddane wyrywkowej kontroli przez uprawnione do tego organy państwowe i instytucje. Kontrola może odbywać się na poziomie hurtu, jak i sprzedaży. 

Rynek szwedzki posiada swoja specyfikę, którą warto poznać nim rozpocznie się eksport do Szwecji. W ten sposób ochronimy swoje interesy i zwiększymy szansę naszego przedsięwzięcia eksportowego na powodzenie. 

Doceniany partner handlowy

Według badań przeprowadzonych przez szwedzki bank SEB oraz m.in. szwedzką agencję wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych Business Sweden na temat postrzegania Polski jako kraju dla prowadzenia działalności gospodarczej przez Szwedów, blisko 75 proc. szwedzkich przedsiębiorców uznaje Polskę za dobre lub bardzo dobre miejsce do prowadzenia firmy.

Szwecja pod względem wartości polskiego eksportu od lat plasuje się w czołowej "10" państw świata, co godne odnotowania szczególnie w kontekście dość skromnego potencjału demograficznego tego kraju. Jako partner handlowy Szwecja posiada co najmniej dwa atuty z punktu widzenia eksporterów. Po pierwsze: kiedy już uda się znaleźć kontrahenta, to zwykle można mu zaufać i robić długofalowe interesy. Jednak równie ważny jest fakt, że szwedzcy przedsiębiorcy należą do najsolidniejszych na świecie płatników. Dotrzymywanie terminów płatności faktur utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Wyrazem wzrastającego zainteresowania Szwedów naszym krajem oprócz odnotowanego w ostatnich dwóch latach wysokiego tempa wzrostu polskiego eksportu do Szwecji jest również dynamiczny wzrost szwedzkich inwestycji w Polsce. Ze względu na utrzymujący się w Polsce dobry klimat inwestycyjny, a także rosnące zainteresowanie ze strony przedsiębiorców szwedzkich, należy się spodziewać dalszego wzrostu inwestycji szwedzkich w Polsce, w pierwszym rzędzie ze strony dużych koncernów.

Poprawy w stosunkach gospodarczych pomiędzy Polską a Szwecją należy upatrywać w przyjętych ostatnio przez Polskę ustawach dostosowujących prawo gospodarcze Polski do standardów europejskich takich jak: ustawa o zgodności (certyfikacji), ustawa Prawo działalności gospodarczej, ustawa o pomocy publicznej.  

Bariera językowa

Bariera językowa jest niewątpliwie jedną z największych i najtrudniejszych przeszkód w swobodnym promowaniu swoich produktów i usług na rynkach innych krajów i wymaga pomocy ze strony profesjonalnych firm się tym zajmujących.

Opowiednie dopasowanie swojej oferty handlowej do specyficznego rynku jest oczywiście czynnikiem podstawowym dla wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną eksportować swoje towary lub usługi poza granicę Polski.

Umiejętność dokładnego oraz przejrzystego opisu oferowanego towaru lub usługi jest kluczowa aby wzbudzić zainteresowanie przyszłych klientów oraz partnerów handlowych ze Szwecji. Niewyraźna lub źle sprecyzowana oferta może z drugiej strony spowodować iż dobre, tanie oraz artakcyjne na rynku szwedzkim produkty lub usługi zostaną zignorowane. 

Innyą częstą przyczyną niepowodzenia w promowaniu towarów lub usług jest używanie przez przedsiębiorców różnego typu online narzędzi takich jak przykładowo Google Translater lub tym podobne w wierze iż stworzenie oferty handlowej w innym języku to coś co z czym są sami sobie w stanie poradzić.  

Szwedzi podobnie jak pozostałe kraje Skandynawii należą do grupy protekcjonistów, preferujących przede wszystkim produkowane we własnym kraju produkty jak tylko jest to możliwe. Nie oznacza to oczywiście iż nie są oni zainteresowani tanimi produktami oraz usługami z innych krajów Unii jednak w tym przypadku sama niska cena nie wystarczy, trzeba ich również przekonać iż takie produkty i usługi posiadają wysoką jakość produkcji jak i wykonania.

Transport do Szwecji!

Logistyka oraz możliwość terminowego dostarczania zamówionych towarów do Szwecji stanowi ważną część samego procesu eksportu.

Jak dla wszystkich innych firm zajmujących się sprowadzaniem towarów z zagranicy koszty transportu stanowią ważny czynnik mający bezpośredni wpływ na ocenę opłacalności oraz co za tym idzie również konkurencyjności produktu co do innych podobnych mu i występujących już na rynku szwedzkim. 

Może to spowodować iż produkt, którego cena hurtowa jest bardzo atrakcyjna będzie pomimo tego traktowany jako nieopłacalny ponieważ różnica cenowa i co za tym idzie opłacalność zostanie zniwelowana wysokimi kosztami jego sprowadzania do Szwecji. 

Dlatego też niezwykle ważne też jest aby oprócz samego produktu przedstawić również tanie alternatywy transportowe aby ewentualni klienci szwedzcy mogli sobie skalkulować całkowity koszt sprowadzenia produktu do Szwecji. Nawet jeśli niektóre firmy szwedzkie mogą mieć już własne opcje co do transportu lecz informacje takie będą z pewnością odbierane jako dowód rzetelności oraz wiarygodności ze strony eksportera. 

Eksport do Szwecji - zalety

Eksportowanie swoich towarów lub usług na rynak szwedzki jest dobrą inwestycją dla dażdej polskiej firmy. Stabilna gospodarka oraz wysoka stopa kultury biznesowej powodują iż rynek szwedzki należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych w Europie.  

Zalety, które niesie obranie Szwecji, jako kierunku eksportu: 

- Prognozy dotyczące wskaźników makroekonomicznych pozwalają przewidywać w najbliższych latach na polepszenie sytuacji szwedzkiej gospodarki, jej wzrost, a tym samym wzrost konsumpcji objawiające się większymi wydatkami społeczeństwa szwedzkiego na zakup dóbr i usług.

- Duże wymagania konsumentów w zakresie jakości produktów oferowanych na rynku oraz ich wpływu na środowisko naturalne ( stanowi to zaletę dla przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty wysokiej jakości z uwzględnieniem jak najmniejszego wpływu na środowisko w zakresie cyklu życia produktu). 

- Młodsze pokolenie szwedzkiego społeczeństwa jest postrzegane jako potrafiące szybko przyzwyczaić się do rynkowych nowości. Jest ono otwarte na nowe produkty, które pojawią się na rynku. 

- Stale rozwija się się wymiana handlowa między Polską i Szwecją, co powoduje lepsze rozpoznanie możliwości eksportu na rynek szwedzki poprzez uczenie się na doświadczeniach innych firm z tej samej branży prowadzących taki eksport. Będzie to również sprzyjać łączeniu się firm w konsorcja eksportowe, które prowadzą sprzedaż na rynek szwedzki.

 -Szwecja to wysoka kultura prowadzenia relacji biznesowych, czytelne prawodawstwo, które pozwalają uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji np. problemów ze ściągnięciem należności za dostarczony towar. 

- Wysoko rozwinięta gospodarka, w której konsumenci dysponują dużymi środkami na zakupy dóbr i usług, co powoduje, ze pomimo dużej konkurencyjności w Szwecji drzemie duża niewykorzystana jeszcze do końca siła nabywcza konsumentów.

Eksport do Szwecji - trudności

Oczywiście oprócz tych wszystkich zalet istnieją również trudności w eksporcie towarów i usług na rynek szwedzki z jakimi polscy przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć.

Wady i ograniczenia, które ma sprzedaż na rynek szwedzki: 

- Konsument szwedzki, jeżeli ma możliwość wyboru spośród artykułów o zbliżonej cenie i jakości, z dużym prawdopodobieństwem wybierze produkt szwedzki. Nie jest to jedynie kwestia patriotyzmu, ale również świadomości wysokiej jakości szwedzkich produktów.

 - Bardzo rozwinięte w Szwecji są instytucje krajowe wspomagające, eksporterów czy producentów. Dzięki temu mają oni większą siłę przebicia w zakresie prowadzenia negocjacji czy wsparcie w działaniach rozwijających biznes, co powoduje, że stanowią jeszcze większą konkurencję.

gospodarka bardzo konkurencyjna, wymagająca od potencjalnych eksporterów, którzy chcieliby prowadzić ekspansję na rynek szwedzki gotowości inwestycji oraz cierpliwości.   

Co oferujemy?

Tutaj możesz wybrać spośród usług, które stanowią podstawę naszej działalności. Mamy oczywiście znacznie więcej do zaoferowania, więc jeśli potrzebujesz pomocy z czymś innym niż to, co znajduje się poniżej to prosimy uprzejmie o kontakt z nami.

EKSPORT TOWARÓW DO SZWECJI 

Pośrednictwo w eksporcie towarów firm polskich na rynek szwedzki.

MARKETING SIECIOWY W SZWECJI 

Rozpowszechnianie oraz promocja ofert firm polskich na rynku szwedzkim.

SONDAŻ
 RYNKU SZWEDZKIEGO

Przeprowadzanie sondażu rynku szwedzkiego dla wybranego towaru lub usługi.

PROMOWANIE USŁUG W SZWECJI

Reklama oraz promocja polskich firm handlowych i usługowych na rynku szwedzkim.

TŁUMACZENIA ORAZ PRZEKŁADY

Tłumaczenia oraz przekładanie ofert handlowych na język szwedzki.

INNE USŁUGI

Wszelkie inne usługi oferowane dla firm polskich na terenie Szwecji.

Jak to działa ?

Działalność nasza oraz związane z nią usługi oparte są na następujących zasadach:

- Firma nawiązuje kontakt z nami poprzez wypełnienie oraz wysłanie naszego formularza zgłoszeniowego. W formularzu należy podać między innymi: Nazwę firmy, rodzaj prowadzonej działalności, możliwości przerobowe,opis produktu lub usługi oraz inne informacje,które mogą być dla nas przydatne.

- Pierwszym krokiem dla nas po otrzymaniu formularza jest przeprowadzenie sondażu rynku na podstawie danych z opisu zawartego w nim przez klienta.Sondaż ma na celu sprawdzenie czy istnieją możliwości lansowania towaru lub usługi na rynku szwedzkim i co za tym idzie dalszej z nami współpracy.

 - W przypadku pozytywnego rezultatu sondażu kontaktujemy się ponownie ze zleceniodawcą celem uzyskania bliższych informacji o prowadzonej działalności oraz omówienia szczegółów dalszej współpracy.

- Współpraca taka może mieć zarówno charakter stały jak i również jednorazowy i może ograniczyć się jedynie do pojedyńczych zleceń,takich jak: Kontakt z wybraną firmą szwedzką w imieniu klienta,przygotowywanie oraz przedstawianie szwedzko-języcznych ofert klienta, tłumaczenia,pośrednictwo oraz wszelka inna pomoc na życzenie klienta.

 --- Warunki ustalane są indywidualnie z uwzgędnieniem potrzeb klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepiasami prawa szwedzkiego oraz Unii Europejskiej.Ważne! Zanim się państwo z nami skontaktują prosimy o dokładne zapoznanie się z ogólnymi warunkami współpracy z firmą Voymat SVERIGE Filial.

O czym należy pamiętać? 

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia wszystkich umów bez podania przyczyny w następujących przypadkach:

- Jeśli firma podała informację, która nie jest zgodna z naszymi sondażami pobranymi z rejestru przedsiębiorstw publicznych w kraju firmy.

- Jeśli istnieją podejrzenia iż firma prowadzi niedozwoloną działalność oraz oferuje towary i usługi, których obsługa wymaga specjalnych licencji z wyjątkiem tych wymienionych w formularzu zgłoszeniowym.

- Jeśli istnieją podejrzenia iż firma prowadzi działalność niezgodną z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej.

- Jeśli firma oferuje produkty i usługi zawierające materiały chronione patentem lub prawami autorskimi bez pozwolenia. Dotyczy również osób prywatnych korzystających z naszych usług.

W pozostałych przypadkach obowiązują ogólne warunki określone w dyrektywie UE o wymianie towarów i usług pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach Unii. 

Szukaj w Szwecji!

Tutaj możesz również szukać innych interesujących Cię tematów związanych z tym krajem. Mamy nadzieję iż pomoże to Ci w lepszym zrozumieniu rynku szwedzkiego.

Jeśli chcesz kupić nieruchomość w Szwecji, zareklamować swoją firmę, sprawdzić warunki jakie panują na szwedzkim rynku pracy lub inne to zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu informacyjnego. Kliknij tutaj

Jak kupić nieruchomość w Szwecji? 

Zakup nieruchomości w Szwecji jest bez wątpienia zarówno dobrą jak i opłacalną inwestycją. Stabilna sytuacja gospodarcza, wspaniała przyroda oraz wysoki poziom życia szwedzkiego społeczeństwa sprawia iż kraj ten jest niezwykle atrakcyjny dla wszystkich potencjalnych kontrahentów nieruchomości z zagranicy.

Przyczyniają się do tego także proste oraz przejrzyste postanowienia prawa szwedzkiego w tej kwestii, które nie stawiają jakiś specjalnych ograniczeń jeżeli chodzi o nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości oraz gruntów rolnych znajdujących się na terenie Królestwa Szwecji. 

Niemniej jednak jest wiele różnych przepisów oraz postanowień prawnych dotyczących zasad postępowania oraz odpowiedzialności jako właścicieli nieruchomości skierowanych zarówno do osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych, z którymi należy się najpierw zapoznać. Dowiedz się więcej

Jak zareklamować swoją firmę w Szwecji? 

Szwecja to jeden najbardziej zdigitalizowanych krajów na świecie. Według najnowszych danych praktycznie cała część szwedzkiego społeczeństwa (98%) posiada stały dostęp do połączeń internetowych. To stawia oczywiście Szwecja w absolutnej czołówce światowej jeżeli chodzi o możliwość używania reklamy internetowej w tym kraju.

Szwedzi należą również do grupy największych użytkowników tzw. mediów socjalnych jak Facebook, Twitter, Instagram oraz innych. Promowanie swojej reklamy na szwedzkojęzycznych stronach tych portali jest więc także bardzo efektywną metodą dla wszystkich pragnących promować swoje towary i usługi w tym kraju. Dowiedz się więcej

Współpracuj z nami!

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy stale osoby prywatne lub fimy zainteresowane współpracą celem promocji towarów i usług firm polskich na rynku szwedzkim i skandynawskim.

Szwecja jest krajem z nieograniczonymi możliwościami handlowo-usługowymi dla przedsiębiorców z Polski. Jest to jeden z najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów Unii Europejskiej, którego wyroby doceniane są na całym świecie za swoją jakość i niezawodność. Klienci szwedzcy stawiają duże wymagania niemniej jednak raz pozyskane zaufanie może procentować wieloletnią współpracą. Jeżeli jesteś zainteresowana lub zainteresowany współpracą z nami to prosimy o kontakt poprzez podany niżej formulaż. Zapraszamy!

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszej oferty lub warunków współpracy z naszą firmą to prosimy uprzejmie o kontakt.