Hjälpmedel

För Lättare Vardag!

Ta hjälp av våra enkla hjälpmedel om du har nedsatt rörelseförmåga. Funktionella och enkla  för allas behov! Alla med en funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv med full delaktighet i samhällslivet. Att köpa ett bra hjälpmedel är grundläggande förutsättningar för att man ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt om man har en besvärande och svår funktion nedsättning.