.

Välkommen till Voymat Finder

Vi hjälper dig att hitta din nya affärspartners, marknadsföra och lyfta fram ditt företag, så du kan breda ut din verksamhet till nya områden. Men vi har också mycket annat att erbjuda, så titta gärna runt för att se vad vi kan göra för dig och för ditt företag.

Det går ganska fort att starta upp ett företag. Men det tar tid att driva det, särskilt i början. Men att vara entreprenör är att vara drivande, att våga tänka nytt och hitta sin egen väg kan leda till framgångar för din företag. Affärsutveckling är kanske det allra mest spännande ordet som finns inom entreprenörskap och moderna företagande. Konsten att kunna effektiv marknadsföra sitt företag är såklart avgörande för att den ska kunna utvecklas och så småningom också breda ut verksamhet och expandera. 

Att sälja varor och tjänster online

Att kunna nå större kundkrets har alltid ett utmaning för alla företagare. Men tack vore internet så har allt det här blivit både enklare och billigare. 

Det är enkelt att börja sälja på internet om du vet hur det fungerar och kommer med en produkt som många människor behöver. Men du måste välja rätt produkt, rätt logistik och marknadsföring. E-handelsmarknaden har fullkomligt exploderat de senaste åren vilket gör att nästan allt idag säljs online. Detta gör att det blir väldigt viktigt att du kollar konkurrensen på den produkt du skall sälja.  Självklart går det att lyckas i dessa branscher men du får då antingen ha väldigt stora resurser om du skall konkurrera med stora aktörer eller hitta en väldigt speciell produktnisch inom det produktsegment du skall verka.  

Rätta förutsättningar

För att vi ska kunna hjälpa dig med att förmedla dina varor och tjänster krävs både samarbetet och planering.

Det bästa resultaten kan endast uppnå genom att skapa rätta förutsättningar, där dina varor och tjänster kan på en effektivt sätt exponeras för större kundkrets. Vi säkerställer att förutsättningarna för internationell försäljning finns på plats och erbjuder skräddarsydd rådgivning anpassade utifrån våra kunders specifika behov. Vi stöttar och hjälper dig i allt från marknads och försäljningsstrategier kring hur ditt företag kan växa sin försäljning på bästa  sätt. 

Digital marketing

Under lång tid har tv-reklamfilmer varit det bästa sättet för olika företag att driva fram sin marknadsföring men allt snabbt förändrades tack vore Internet.

Syns du inte så finns du inte det har väl sällan varit så sant som i denna digitala tidsåldern. Men att skapa stora resultat med små medel är kanske inte så svårt som det låter.Det viktiga såklart är att marknadsföring kan leda till att kunder, utveckling samt nya kontakter. En viktig del av marknadsföringen är att förstå detta branschen. Det går att göra detta genom att förstå vad kunden samt konsumenterna vill ha, även genom att observera konkurrentens strategi men den kräver också att man följer visa oskrivna regler som styr hur man kan bedriva en effektiv och lönsam marketing. 

Vad erbjuder vi?

Här kan du välja bland dom tjänster som utgör ett grund för vårt verksamhet. Men vi har också mycket mer att erbjuda, så kontakta oss gärna om du behöver hjälp med något annat än det som visas nedanför.

FÖRMEDLING AV VAROR

Förmedling av dina varor till nya kunder.

DIGITAL MARKETING  

Marknadsföring samt reklam av valda varor eller tjänster.

MARKNADSSONDERINGAR

Marknadssonderingar för valda varor eller tjänster.

FÖRMEDLING AV TJÄNSTER

Förmedling av dina tjänster till nya kunder.

ÖVERSÄTTNINGAR

Översättningar av affärs offert och andra dokument.

ANDRA TJÄNSTER

Konsultting samt hjälp vid andra frågor. 

Pålitlig samarbetspartner 

För att samarbetet skulle kunna ge önskade effekter krävs både ömsesidigt pålitlighet och respekt.

Att trivas med och kunna lita på sin samarbetspartners är viktig och oftast avgörande för att affärer kan blomstra. Ärlighet kan öppna många dörrar som kan leda till finansiella succé. Även om det handla bara om engångsaffärer kan man genom att visa pålitlighet få kunden att använda sig av dina tjänster på nytt eller också att berätta för andra om dig som någon bra att göra affärer med. Det blir en slags fri och omedvetet marknadsföring som kan få dina kundkrets att växa. Det löna sig nämligen att betrakta alla kunder likadant oavsett om det rör sig om små eller stora affärer. 

Vi bryr oss om dina affärer

Vare sig kund eller samarbetspartner är du ytterst viktig för vår verksamhet och utveckling. 

Ömsesidigt beroende är en viktig del och pådrivande kraft men också helt avgörande för kontakter och goda samarbetet mellan olika företag. Därför är just din verksamhet viktig både för oss och för många andra som vill göra affärer just med dig. För att om det går bra för dig och ditt företag så vill du såklart expandera, köpa mer varor eller tjänster från andra och dom i sin tur gör exakt samma sak med andra. Utan det skulle dagens företag haft svårt att överleva. Att vara beroende av andra företag kan skapa just det vi alla behöver: Ett pådrivande kraft som kan få din företag och alla andra att kunna växa och expandera.

Hur fungerar det?

Vårt verksamhet bedrivs efter följande:

Företag kontaktar oss genom att fylla och skicka vårt ansökningsformulär. I formuläret måste du ange, bland annat: Företagets namn, typ av verksamhet, kapacitet, beskrivning av produkt, och annan information som kan vara användbara för Oss.

Det första steget för oss vid mottagandet av formuläret är att genomföra en undersökning av marknaden för den valda produkten eller tjänsten baserade på uppgifter från den beskrivning som har lämnats av kunden. Undersökningen har för syftet att kontrollera om det finns möjligheter och förutsättningar för försäljning och marknadsföring av varan på den valda marknaden och därmed ytterligare samarbetet med Oss.

Om resultatet undersökningen visar sig vara positiv kommer vi att kontakta igen kunden för att få mer information om ditt företag och diskutera detaljerna i ytterligare samarbete.

Ett sådant samarbete kan vara såväl permanenta men även begränsa sig till enskilda order, såsom: kontakt med det berörda företaget på uppdrag av klienten, förberedelse och presentation av varan för den nya kunden osv.

Viloren för samarbetet sätts individuellt med kunden och i enlighet med svensk lag och regler om den fria rörligheten av varor och tjänster mellan företag inom den Europeiska Unionen. 

Viktig! Innan du kontaktar oss vänligen läs de allmänna villkoren för samarbete och användning av våra tjänster.

Viktigt att komma ihåg!

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart säga upp de tidigare ingångna kontrakt utan att ange skäl i följande fall:

Om ett företag har angett information som inte stämmer med den som finns i företagsregistret i landet där företaget har säte. 

Om det finns misstankar om att företag bedriver en olaglig verksamhet och erbjuder varor och tjänster, som kräver en speciell licens, utom de som man redan har angett i ansökningsformuläret.

Om det finns misstankar om att den företag bedriver verksamhet som är oförenlig med gällande lagar om ekonomisk verksamhet inom den Europeiska Unionen. 
Om företaget erbjuder produkter och tjänster som innehåller material som skyddas av ett patent eller upphovsrätt utan tillstånd. 
I andra fall, gäller de allmänna villkoren i EU-direktivet om utbytet av varor och tjänster mellan företag inom Europeiska Unionen.

Beställ våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.